Sweden: Sources

  • "Sveriges historia från äldsta tid til våra dagar", by Oskar Montelius et al. (Stockholm: H.Linnströms förlag, 1877-1881) (web site)
Last updated on: 02 Dec 2019 21:00:00