Slovenia: Sources

  • "Republika Slovenija. Državni zbor" (proceedings of the sessions; web site)
  • "Prvi slovenski parlament v Ljubljani 3. maja 1945", by Tine Debeljak in Zbornik Svobodna Slovenija, 1955, pp. 280-286 (Buenos Aires, 1955).
  • "Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije" (1963-1990) (web site)
  • "Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije" (Ljubljana: Ljudska skupščina LRS, 1952-1963) (web site)
  • "Uradni list Republike Slovenije" (web site) (1918-1941) (1945-1955)
Last updated on: 26 Sep 2013 20:00:00