HomeNationsPolandSources

Poland: Sources

  • Dziennik Ustaw. Dziennik Praw Królestwa Polskiego (No. 1, 1 Feb 1918 - No. 15, 5 Nov 1918) || Dziennik Praw Państwa Polskiego (No. 16, 8 Nov 1918 - No. 65, 14 Aug 1919) || Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (No. 66, 16 Aug 1919 - Nr. 32, 21 Jul 1952) || Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (No. 33, 23 Jul 1952 - No. 75, 31 Dec 1989) || Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (from No. 1, 1 Jan 1990) online
  • Materyały do dziejów Komisyi Rza̜dza̜cej z r. 1807. Rostworowski, Michał (ed.) Materiały do dziejów Komisji Rządzącej z r. 1807, t. 1 Dziennik czynności Komisji Rządzącej. Kraków: Nakl. Akademii umiej., skł gł. w ksies. G. Gebethnera, 1918. online
  • Monitor Polski. Monitor Polski (No. 1, 6 Feb 1918 - No. 203, 14 Nov 1918) || Monitor Polski: dziennik urzędowy Republiki Polskiej (No. 204, 15 Nov 1918 - No. 59, 13 Mar 1919) || Monitor Polski: dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (No. 60, 14 Mar 1919 - No. 204, 5 Sep 1939; No. 1, 15 Apr 1945 - No. 32, 21 Jul 1952) || Monitor Polski: dziennik urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (No. 33, 23 Jul 1952 - No. 44, 31 Dec 1989) || Monitor Polski: dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (from No. 1, 16 Jan 1990) online