HomeNationsPolandHeads of State: 1944-2024

Poland: Heads of State: 1944-2024

Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej | Chairman of the State National Council
20 Sep 1944 - 31 Dec 1944 Bolesław Bierut [1]
Prezydent Krajowej Rady Narodowej | President of the State National Council
31 Dec 1944 - 4 Feb 1947 Bolesław Bierut 
Marszałek-senior Sejmu ustawodawczego | Speaker by age of the Constituent Diet
4 Feb 1947 - 4 Feb 1947 Franciszek Trąbalski
Marszałek Sejmu ustawodawczego | Speaker of the Constituent Diet
4 Feb 1947 - 5 Feb 1947 Władysław Kowalski
Prezydent Rzeczypospolitej | President of the Republic
5 Feb 1947 - 20 Nov 1952 Bolesław Bierut  [2]
Przewodniczący Rady Państwa | Chairman of the Council of State
20 Nov 1952 - 7 Aug 1964 Aleksander Zawadzki
Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa | Deputy Chairmen of the Council of State (ex officio)
7 Aug 1964 - 12 Aug 1964 Edward Ochab
7 Aug 1964 - 12 Aug 1964 Stanisław Kulczyński
7 Aug 1964 - 12 Aug 1964 Oskar Ryszard Lange
7 Aug 1964 - 12 Aug 1964 Bolesław Podedworny
Przewodniczący Rady Państwa | Chairman of the Council of State
12 Aug 1964 - 11 Apr 1968 Edward Ochab 
11 Apr 1968 - 23 Dec 1970 Marian Spychalski
23 Dec 1970 - 28 Mar 1972 Józef Adam Zygmund Cyrankiewicz
28 Mar 1972 - 6 Nov 1985 Henryk Jabłoński
6 Nov 1985 - 19 Jul 1989 Wojciech Witold Jaruzelski
Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej | President of the People's Republic of Poland
19 Jul 1989 - 31 Dec 1989 Wojciech Witold Jaruzelski 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | President of the Republic of Poland
31 Dec 1989 - 22 Dec 1990 Wojciech Witold Jaruzelski 
22 Dec 1990 - 22 Dec 1995 Lech Wałęsa
23 Dec 1995 - 23 Dec 2005 Aleksander Kwaśniewski
23 Dec 2005 - 10 Apr 2010 Lech Aleksander Kaczyński
Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Speaker of the Diet exercising the functions of the President of the Republic of Poland
10 Apr 2010 - 8 Jul 2010 Bronisław Maria Komorowski [3]
Marszałek Senatu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Speaker of the Senate exercising the functions of the President of the Republic of Poland
8 Jul 2010 - 8 Jul 2010 Bogdan Michał Borusewicz
Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Speaker of the Diet exercising the functions of the President of the Republic of Poland
8 Jul 2010 - 6 Aug 2010 Grzegorz Juliusz Schetyna
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | President of the Republic of Poland
6 Aug 2010 - 6 Aug 2015 Bronisław Maria Komorowski 
6 Aug 2015 - Andrzej Sebastian Duda

[1] Bierut was appointed chairman at the clandestine meeting of the State National Council in Warsaw 1 Jan 1944; he took office in Lublin 15 Aug 1944 and was formally assigned with the functions of the President of the Republic as provided by a law of 11 Sep 1944 (dated 11 Sep 1944, effective 20 Sep 1944 upon publication in official gazette (Dziennik Ustaw, No. 5, 20 Sep 1944, pp. 31-32)
[2] From 22 Jul 1952 pending the installation of the Council of State.
[3] Name given most possibly at confirmation: Karol