HomeNationsPolandHeads of Government: 1917-1922

Poland: Heads of Government: 1917-1922

Prezydent Ministrów | Prime Minister
26 Nov 1917 - 27 Feb 1918 Jan Kucharzewski
Przewodniczący Rady Kierowników Ministerstw | Chairman of the Council of Heads of Ministries
27 Feb 1918 - 4 Apr 1918 Antoni Ponikowski
Prezydent Ministrów | Prime Minister
4 Apr 1918 - 2 Oct 1918 Jan Kanty Steczkowski
2 Oct 1918 - 9 Oct 1918 Jan Kucharzewski 
9 Oct 1918 - 23 Oct 1918 office vacant [1]
23 Oct 1918 - 4 Nov 1918 Józef Świeżyński
Kierownik Rady Ministrów | Head of the Council of Ministers
4 Nov 1918 - 14 Nov 1918 Władysław Wróblewski
Prezydent Ministrów | Prime Minister [2]
14 Nov 1918 - 17 Nov 1918 Ignacy Ewaryst Daszyński
17 Nov 1918 - 16 Jan 1919 Jędrzej Moraczewski
16 Jan 1919 - 9 Dec 1919 Ignacy Paderewski
13 Dec 1919 - 23 Jun 1920 Leopold Skulski
23 Jun 1920 - 24 Jul 1920 Władysław Dominik Grabski
24 Jul 1920 - 19 Sep 1921 Wincenty Witos
19 Sep 1921 - 28 Jun 1922 Antoni Ponikowski
28 Jun 1922 - 31 Jul 1922 Artur Śliwiński
31 Jul 1922 - 14 Dec 1922 Julian Ignacy Nowak

[1] Designated substitute without formal appointment to the office: Bohdan Broniewski.
[2] Also in official use: Prezydent Ministrów Tymczsowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (Prime Minister of the Provisional People's Goernment of the Republic of Poland ) to 16 Jan 1919.