Hungary: Sources

Primary sources:
  • Debrecen Assembly Proceedings. "A Parlament Debrecenben 1849", ed. by Dénes Pap (Leipzig [Lipcse]: Kiadja Köhler K.A., 1870), 2 vols. (web site)
  • National Assembly Proceedings. "Nemzetgyűlés Naplója" (Budapest: Athenaeum, 1946-1948; Budapest 1951-1952), 8 vols. (web site: volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, volume 7, volume 8)
  • Népszava. "Népszava" (from No. 5, 1 Feb 1880)
  • Official Gazette. "Közlöny" (No. 1, 8 Jun 1848 - No. 162, 29 Jul 1849) || "Budapesti Közlöny" (No. 1, 12 Mar 1867 - No. 70, 25 Mar 1919) || "Tanácsköztársaság" (No. 1, 26 Mar 1919 - No. 107, 1 Aug 1919) || "Hivatalos Közlöny" (No. 1, 12 Jun 1919 - No. 9, 7 Aug 1919) || "Hivataos Közlöny" (No. 108, 2 Aug 1919 - No. 112, 7 Aug 1919) || "Budapesti Közlöny" (No. 71, 8 Aug 1919 - No. 293, 23 Dec 1944) || "Hivatalos Közlöny" (No. 1, 6 Jan 1945 - No. ?, 23 Mar 1945) || "Magyar Közlöny" (from No. 1, 4 Jan 1945)
  • Provisional National Assembly Proceedings. "Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója" (Budapest: Athenaeum, 1946) (web site)
  • Revolutionary Governing Council Minutes. "A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919", ed. by Magda Imre and László Szűcs (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986) (web site)
Secondary sources:
  • Föglein 2001. "Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944-1949", by Gizella Föglein (Budapest: Osiris Kiadó, 2001) (web site)
  • Neumann 2008. "II. Ulászló koronázása és első rendeletei (Egy ismeretlen országgyűlésről és koronázási dekrétumról)", by Tibor Neumann in Századok, 2008, No. 142, 2008, pp. 315-337.
  • Takács 2012. "Az Árpád-házi királyok pecsétjei / Royal Seals of the Árpád Dynasty", by Imre Takács (Budapest: Magyar Országos Levéltár, 2012) (web site)
Last updated on: 01 May 2019 21:00:00