HomeNationsAzerbaijanSoviet AzerbaijanChairmen of the Presidium of the Supreme Council: 1938-1990

Azerbaijan (Soviet Republic): Chairmen of the Presidium of the Supreme Council: 1938-1990

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Baş Soveti Prezidiumunun Sədri / Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri = Predsedatel' Prezidiuma Verhovnogo Soveta Azerbajdžanskoj Sovetskoj Socialističeskoj Respubliki (Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской Советской Социалистической Республики) | Chairman of the Presidium of the Supreme Council of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic [1][2]
21 Jul 1938 - 23 Apr 1949 Mirbəşir Fəttah oğlu Qasımov = Mir Bašir Fattah ogly Kasumov (Мир Башир Фаттах оглы Касумов)
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyəti Sədrinin müavini = Zamestitel' Predsedatelja Prezidiuma Verhovnogo Soveta Azerbajdžanskoj Sovetskoj Socialističeskoj Respubliki (Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской Советской Социалистической Республики) | Deputy Chairman of the Presidium of the Supreme Council of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic [3]
23 Apr 1949 - 18 May 1949 Cəbrail İbrahim oğlu Məmmədov = Džebrail Ibragim ogly Mamedov (Джебраил Ибрагим оглы Мамедов)
23 Apr 1949 - 18 May 1949 Ełišh Semyonovič῾ Akopov (Եղիշհ Սեմյոնովիչ Ակոպով) = Egiše Semenovič Akopov (Егише Семенович Акопов)
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri = (to 21 Aug 1956) Predsedatel' Prezidiuma Verhovnogo Soveta Azerbajdžanskoj Sovetskoj Socialističeskoj Respubliki (Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской Советской Социалистической Республики) | Chairman of the Presidium of the Supreme Council of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic [4]
18 May 1949 - 9 Mar 1954 Nəzər Heydər oğlu Heydərov = Nazar Gejdar ogly Gejdarov (Назар Гейдар оглы Гейдаров)
9 Mar 1954 - 23 Jan 1958 Mirzə Əjdər oğlu İbrahimov = Mirza Aždar ogly Ibragimov (Мирза Аждар оглы Ибрагимов)
23 Jan 1958 - 26 Nov 1959 İlyas Kərim oğlu Abdullayev
26 Nov 1959 - 16 Nov 1961 Səftər Məmməd oğlu Cəfərov
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyəti Sədrinin müavini | Deputy Chairman of the Presidium of the Supreme Council of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic [5]
16 Nov 1961 - 29 Dec 1961 Hüsеyn Qurbаn оğlu Məmmədоv
16 Nov 1961 - 29 Dec 1961 Ruben Tevosoviç Şahramanyan
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri | Chairman of the Presidium of the Supreme Council of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic [6]
29 Dec 1961 - 25 Dec 1969 Məmməd Əbdül oğlu İsgəndərov
25 Dec 1969 - 30 Dec 1985 Qurban Əli oğlu Xəlilov
30 Dec 1985 - 22 Jun 1989 Süleyman Bayram oğlu Tatlıyev
22 Jun 1989 - 18 May 1990 Elmira Mikayıl qızı Qafarova

[1] Two words in the original version of official style in Azerbaijani - baş (supreme) and prezidiumu (presidium) were replaced in 1945 with ali (supreme) and rəyasət heyəti (presidium).
[2] Original spelling (Azerbaijani Latin-based alphabet):
 
  • Azərbajçan Sovet Sosialist Respuʙliqasь Baş Soveti Prezidiumunun Sədri (1938-1940)
  Original spelling (Azerbaijani Cyrillic-based alphabet):
 
  • Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Совети Президиумунун Сәдри (1940-1945)
  • Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Али Совети Рәясәт Һейʼәтинин Сәдри (1945-1947)
  • Азәрбайҹан Совет Сосялист Республикасы Али Совети Рәясәт Һейʼәтинин Сәдри (1947-1958)
[3] Original spelling (Azerbaijani Cyrillic-based alphabet, effective 1939-1958): Азәрбайҹан Совет Сосялист Республикасы Али Совети Рәясәт Һейʼәти Сәдринин мүавини.
[4] Original spelling (Azerbaijani Cyrillic-based alphabet):
 
  • Азәрбайҹан Совет Сосялист Республикасы Али Совети Рәясәт Һейʼәтинин Сәдри (1947-1958)
  • Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Совети Рәјасәт Һејʼәтинин Сәдри (1958-1991)
[5] Original spelling (Azerbaijani Cyrillic-based alphabet, effective 1958-1991): Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Совети Рәјасәт Һејʼәти Сәдринин мүавини.
[6] Original spelling (Azerbaijani Cyrillic-based alphabet, effective 1958-1991): Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Совети Рәјасәт Һејʼәтинин Сәдри