HomeNationsAlbaniaGlossary

Albania: Glossary

Këshilli i Lartë (Këshilli i Naltë in 1921-1925) = High Council (usually referred to as 'regency council')
Komisioni Ndërkombetar i Kontrollit = International Commission of Control
Kryetar = Chairman, President
Kryetar i Asamblesë Kombëtare = Chairman of the National Assembly
Kryetar i Këshillit të Lartë të Regjencës = Chairman of the High Council of Regency
Kryetar i Këshillit të Ministrave = Chairman of the Council of Ministers
Kryetar i Këshillit të Përgjithshëm të Senatit Shqiptar = Chairman of the General Council of the Albanian Senate
Kryetar i Këshillit të Pleqësisë së Shqipërisë së Mesme = Chairman of the Council of Seniors of Central Albania
Kryetar i Komisionit Administrativ = Chairman of the Administrative Commission
Kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Përkohshëm = Chairman of the Provisional Executive Committee
Kryetar i Kryesisë së Kuvendit Popullor = Chairman of the Presidency of the Peoplés Assembly
Kryetar i Kuvendit Popullor = Chairman of the Peoplés Assembly
Kryetar i Presidiumit të Asamblesë Kushtetuese = Chairman of the Presidium of the Constituent Assembly
Kryetar i Presidiumit së Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar = Chairman of the Presidium of the Anti-Fascist Council of National Liberation
Kryetar i Presidiumit të Kuvendit Popullor = Chairman of the Presidium of the Peoplés Assembly
Kryetar i Qeverisë Kombëtare Shqiptare = Chairman of the Albanian National Government
Kryetar i Qeverisë Qendrore = Chairman of the Central Government
Kryetar i Qeverisë së Përkohshmë = Chairman of the Provisional Government
Kryetar i Senatit Shqiptar = Chairman of the Albanian Senate
Kryetar i Shtetit = Head of State
Kuvend = Parliament, Assembly (literally: Convention)
Mbikëqyrës = Supervisors
Mbret = King, Prince (depending on context)
Mbretëri Shqiptare (Mbretni Shqiptare in 1939-1944) = Albanian Kingdom
Mbret i Shqipërisë (Mbret i Shqipnisë in 1939-1944) = King of Albania
Mbret i Shqiptarëve = King of the Albanians
President i Republikës = President of the Republic
Principata Shqiptare = Albanian Principality
Princ Sovran i Shipërisë (Princ Sovran i Shqipnisë in 1914) = Sovereign Prince of Albania
Republika e Shqipërisë = Republic of Albania
Republika Popullore e Shqipërisë = People's Republic of Albania
Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë = Socialist People's Republic of Albania
Republika i Shqiptare = Albanian Republic
Shef i Komitetit të Përkohshëm Administrativ = Chief of the Provisional Administrative Committee
Shqipëri (Shqipni in 1912-1944) = Albania