Slovenia: Glossary

Slovenian (current script) - English equivalent
Ljudska republika Slovenija = People's Republic of Slovenia
Narodna država Slovenija = National State of Slovenia
Predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije = President of the Executive Council of the Assembly of the Republic of Slovenia
Predsednik Predsedstva Republike Slovenije = President of the Presidency of the Republic of Slovenia
Predsednik republike = President of the Republic
Predsednik Republike Slovenije = President of the Republic of Slovenia
Predsednik Vlade Republike Slovenije = President of the Government of the Republic of Slovenia
Republika Slovenija = Republic of Slovenia
Socialistična republika Slovenija = Socialist Republic of Slovenia
Last updated on: 25 Jun 2009 20:00:00