Slovenia: Heads of State: 1963-1990

Predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije
25 Jun 1963 - 9 May 1967 Ivan Maček
9 May 1967 - 9 May 1974 Sergej Kraigher [1]
Predsednik Predsedstva Socialistične republike Slovenije
9 May 1974 - 23 May 1979 Sergej Kraigher (x)
23 May 1979 - 7 May 1984 Viktor Avbelj
7 May 1984 - 6 May 1988 France Popit
6 May 1988 - 8 Mar 1990 Janez Stanovnik

[1] Also in Yugoslavia.
Last updated on: 05 Oct 2015 21:00:00