Slovenia: Heads of State: 1944-1963

Predsednik Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
19 Feb 1944 - 18 Nov 1946 Josip Vidmar
Ustavodajna skupščina Ljudske republike Slovenije [1]
18 Nov 1946 - 19 Nov 1946  
Predsednik Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije
19 Nov 1946 - 20 Nov 1946 Ferdo Kozak [2]
Predsednik Prezidija Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije
20 Nov 1946 - 16 Jan 1947 Josip Vidmar (x)
Predsednik Prezidija Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
16 Jan 1947 - 30 Jan 1953 Josip Vidmar (x)
Predsednik Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
30 Jan 1953 - 16 Dec 1953 Ferdo Kozak (x) [3]
16 Dec 1953 - 9 Jun 1962 Miha Marinko
9 Jun 1962 - 25 Jun 1963 Vida Tomšič [4]

[1] Before the election of chairman, the sessions of Ustavodajna skupščina are chaired by Oton Župančič (president by age, session of 18 Nov 1946) and Bogdan Osolnik (chairman of the Verification Committee, session of 19 Nov 1946)
[2] Continues in office to 16 Jan 1947.
[3] Continues in office from 17 Jan 1947.
[4] Née Vida Bernot.
Last updated on: 09 Jun 2012 20:00:00